СОНИКО

Заваръчен робот, с апарат от Megmett - Artsen Plus PR и два робота за полиране
Image

 

Сонико е компания, която се занимава с производство на метални изделия.

Нашата фирма е реализирала две автоматизирани системи:

1. Заваръчен робот, с апарат от Megmett - Artsen Plus PR. Системата се използва за заваряване на метални стълбове за заземяване. Процесът е автоматизиран, като се работи на две маси, с обръщане на детайлите. Постигната е консистентност на резултатите и повишаване на ефективността повече от 4 пъти. Режимът на пулсово заваряване решава проблема с почистване на детайлите преди поцинковане.
 

Заваръчен робот КР16-2 със заваръчен апарат Megmeet Artsen Pro PR

2. Два робота за полиране, работещи на обща ротационна маса с осем позиции за слагане на детайли за обработка.

Полирането е процес, при който се отделят власинки и други частици, което го прави неподходящ за ръчна работа. Роботизирането на процеса помага и за постигането на по-добра повърхност и повишена производителност.

Детайлите на инсталираните системи са следните:
1. Един заваръчен робот KUKA KR16-2 с управление KRC2 ed05, изнесен панел за управление от неквалифициран персонал със старт и стоп бутони. Заваръчен апарат Megmeet Artsen Plus 400PR.

2. Два робота за полиране, модели KUKA KR210 L150, управление KRC2ed05 със шпиндел Arel с автоматична смяна на инструмента, въздушно охлаждане. Ротационна маса с осем позиции от Fibrotor с мотор Lenze и висока прецизност на позициониране.

3. PLC система на Siemens S7 1200 със сензорен дисплей, която управлява процесите на полиране и сихронизацията на роботите.

Процесите на заваряване са в режим Pulse - това намалява до минимум нуждата от последващо почистване на заварените детайли преди поцинковане, едновременно с това повишава качеството на заварката.
Полиращите роботи са със шпиндели с автоматична смяна - сменят нужния инстурмент самостоятелно според заложения процес.
Ротационната маса позволява смяната на готови детайли и залагането на нови да става едновременно с процеса на полиране.

Прецизността при позициониране на детайлите за завяряване и компенсацията на евентуалното изместване на заварявания детайл се постига чрез осцилиращи движения при заваряването - използва се заваръчен софтуер KUKA ArcTech.
 

Ако имате въпроси относно даден проект или се интересувате какъв тип автоматизирани инсталации биха били подходящи за Вашата фирма, свържете се с нас.

© 2024 BG Robots | Vitto Ltd. All Rights Reserved.