ПЪРВИ МАЙ

Първи май е компания, която се занимава с производство на продукти от слънчогледово семе и кориандър. Инсталирани са робот KUKA KR210 с L150 KRC2 ed05 контролер, грипер BGR GP60P, конвейр с калибровъчна ролка и PLC система на Siemens S7 1200 със сензорен дисплей
Image

Инсталирана е роботизирана система за палетиране, която поема чувалите с пелети от машината за опаковане и ги калиброва като дебелина. Системата включва робот KUKA KR210 с L150 KRC2 ed05 контролер, който взима чувалите от конвейра и ги нарежда върху два палета, като реди на височина до 12 реда. Двата палета се отвеждат чрез два конвейра извън периметъра на робота и се взимат с мотокар.

Освен робота е инсталиран и грипер BGR GP60P, конвейр с калибровъчна ролка, PLC система на Siemens S7 1200 със сензорен дисплей, която управлява процесите на палетлиране и два отвеждащи конвейра.
 

Палетиращ робот

Програмата на PLC контролера позволява корекция на всички параметри на палетирането, като показва в реално време кой чувал, ред и палет се зарежда в момента. Това помага на оператора да възстанови процеса при евентуално прекъсване, което би могло да се случи, поради честите флуктуации на електричеството в района.
Скоростта на палетиране достига 60 тона на ден. Компенсирани са различните дебелини на чувалите, постигната е консистентност на подреждане.

Детайлно програмиране е направено по такъв начин, че при прекъсване на тока да може да се продължи палетирането безпрепятствено. Системата позволява коригиране на височината на поставяне на първия ред от палета при нужда, защото установихме голяма разлика във височината при различните партиди от палети.
 
 

Ако имате въпроси относно даден проект или се интересувате какъв тип автоматизирани инсталации биха били подходящи за Вашата фирма, свържете се с нас.

© 2022 BG Robots | Vitto Ltd. All Rights Reserved.