МИКСА

Микса е компания, която се занимава с производство на фуражи и добавки. Инсталиран е робот KUKA KR210 с KRC2 контролен кабинет, грипер за чували от 25кг BGR GP60P, конвейр с калибратор и PLC Siemens S7 1200 със сензорен дисплей.

Микса е компания, която се занимава с производство на фуражи и добавки.

БГ РОБОТС изготви система за автоматично калибриране на чувалите от опаковъчната машина и палетирането им на две станции с палети. Палетират се няколко различни продукта, което изисква ползването на PLC система.

Инсталиран е робот KUKA KR210 с KRC2 контролен кабинет, грипер за чували от 25кг BGR GP60P, конвейр с калибратор и PLC Siemens S7 1200 със сензорен дисплей.

Конвейрът поема чувала от пакетиращата машина и ги подава към изходната позиция на робота. Роботът подрежда палетите според зададената програма към PLC системата и спира при напълването на палет, чакайки сигнал от оператор за продължаване на работата.

Работят се няколко вида различни продукти - с различно тегло и плътност.

Средата на работа е силно запрашена и предизвиква приплъзване на чувалите по стандартното покритие на ролковия път. Поради тази причина се наложи търсене на решение и нов материал за ролките.

Ако имате въпроси относно даден проект или се интересувате какъв тип автоматизирани инсталации биха били подходящи за Вашата фирма, свържете се с нас.

© 2024 BG Robots | Vitto Ltd. All Rights Reserved.