ДЕЦИБЕЛ

Специален грайфер с фрезов шпиндел 7.5KW и робот KUKA KR210-2
Image

Децибел е компания за производство на шумоизолационни и акустични решения.

За този проект разработихме напълно автоматизирана система, при която роботът избира необработения панел от палета, като го калибрира на пневматично подпомагана маса.

След калибриране роботът стартира шпиндела и изпълнява специалния процес на фрезоване. Когато детайлът е завършен, роботът отново взима панела, обръща го на отделна станция и го поставя върху палет за следващата стъпка.


Автоматична система за подбиране, поставяне и фрезоване на листа

Описание на роботизираната система:

Системата се състои от един робот KUKA KR210-2 с контролер krc2 ed05, специално проектиран пневматичен захват с шпиндел държач с шпиндел AREL 7,5 KW, 6 вакуумни чаши и енергийно ефективен вакуум генератор с функция за издухване от SMC, пневматично калибриране и работно задържане маса с 8 вакуумни чаши и вакуум генератор от SMC. 

Операторът стартира робота от прост контролен панел само с няколко копчета, така че не е необходимо специално обучение. Освен това проектирахме и произведохме станция за завъртане на детайли за готовите детайли, за да подпомогнем следващия процес.

 

Системата беше поставена на мястото на две CNC машини и двама работници, където процесът беше бавен - работниците трябваше да преместват детайлите между CNC машините на ръка, както и да палетизират и депалетизират.

Ако имате въпроси относно даден проект или се интересувате какъв тип автоматизирани инсталации биха били подходящи за Вашата фирма, свържете се с нас.

© 2024 BG Robots | Vitto Ltd. All Rights Reserved.