АЛКОМЕТ

Алкомет е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти, работещ с компании от мащаба на BMW. Инсталиран e един робот, грипер към него за работа с два детайла и два конвейра
Image

БГ Роботс разработи и изпълни роботизирането на процеса за подаване на алуминиеви детайли към машина за пресоване на гайки. Отделно от това проектирахме и изработихме и подаващите конвейри към самия робот.

Процесът на работа включваше инсталирането на един робот, грипер към него (с хващач от фирма Gimatic) за работа с два детайла, два конвейра за подаване на подложки, от които роботът взима детайлите за обработка и поставя готовите детайли.

Роботи манипулатор

Роботът и конвейрите се управляват от PLC система, която следи и координира процесите и етапите на работа. Програмиран е не само процесът на зареждане на машината и взимане на готовите детайли, но и отвеждането на дефектни детайли от отделен конвейр.

Предизвикателствата в този проект бяха прецизното позициониране на детайла в машината, внимателното и бързо вмъкване и изваждане на детайлите без надраскване, еднообразното позициониране на подложките на конвейра и синхронизираната работа с машината за набиване на гайки.

Ако имате въпроси относно даден проект или се интересувате какъв тип автоматизирани инсталации биха били подходящи за Вашата фирма, свържете се с нас.

© 2023 BG Robots | Vitto Ltd. All Rights Reserved.