ЛИФТКОМ

Един робот KUKA KR210-2, два грипер, енергоспестяващ вакуум генератор, пневматична станция за обръщане на сложни детайли, калибровъчна маса и PLC система със сензорен дисплей
Image

 

Лифтком е дружество, което се занимава с производство, монтаж и обслужване на асансьори, монтаж и поддръжка на ескалатори, платформи за инвалиди и травелатори.

БГ Роботс извърши автоматизирането на процеса на асистиране на абкант машина.
При тогавашния процес машината беше обслужвана от двама работника, като процесът на работа включваше завъртане на големи и тежки детайли, което го забавяше.
Роботът позволява автоматизирана работа, без нужда от работник на място, като сам взима предварително подадени детайли, огъва ги и ги поставя на количка за отвеждане.
 

Робот абкант

Инсталацията включва един робот, два грипера (пневматика от SMC) с бързосменник за лесна работа (от Gimatic.) и енергоспестяващ вакуум генератор. Отделно пневматична станция за обръщане на по-сложните детайли при нужда, калибровъчна маса и PLC система със сензорен дисплей (Siemens S7 1200), през която се избират детайлите за работа и която следи процесите и управлява допълнителните устройства и комуникацията с абканта.

 В PLC системата са заложени детайлите за огъване, като операторът избира съответния детайл в началото на процеса, включва системите за безопасност и стартира процеса на работа.
Роботът взема детайл за огъване, калиброва го и го поднася към апканта за огъване. 
 Въведената система изисква включване на робота към стар модел абкант, който няма предвидени входове и изходи за комуникация.
Желанието на клиента е да се огъват максимален брой детайли само с два грипера. Затова се налага и добавянето на пневматичен обръщач, който има собствена система за задвижване на захванатия детайл. Поради силно ограниченото пространство се наложи детайлно проектиране и симулация на целия проект в KUKA.SimPro.

Ако имате въпроси относно даден проект или се интересувате какъв тип автоматизирани инсталации биха били подходящи за Вашата фирма, свържете се с нас.

© 2024 BG Robots | Vitto Ltd. All Rights Reserved.